Logo for Parsclick

کمک به ما

دنبال نویسنده می گردیم.

دنبال چند نویسنده برای سایت و صفحه فیسبوک میگردم. کسانی که میتوانند اخبار تکنولوژی و کامپیوتر رو پیدا کنند، یا ترجمه کنند، یا مطالب قشنگی رو برای این صفحه آپلود کنند یک چیزی مثل صفحه دانستنی های کامپیوتر یا مطالب کامپیوتر. مقالات شما با اسم شما برای صفحات مقالات توسط دوستان دیده خواهند شد،

کی میتونه برای ما تبلیغ کنه؟

از دوستانی که دوست دارند به ما و هموطنان کمک کنند و اول از کانال یوتیوب ما و بعد از صفحه فیسبوک ما تبلیغ کنند و همه رو آگاه کنند، دعوت میکنم به ما ایمیل بدهند. ما این دوستان را به عنوان تبلیغ کننده در فیسبوک ثبت نام خواهیم کرد.