Logo for Parsclick
توجه: سایت برای مدت چند روز از تاریخ ۱۸ نوامبر از کار خواهد افتاد...

نگاهی گذرا به فریم ورک Laravel 5.3 در آینده نزدیک

  بهروز ولیخانی بهروز ولیخانی
  June 5, 2016 at 4:02 PM
  ۱۶ خرداد، ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۲

فریم ورک Laravel 5.3 در حال حاضر در حال توسعه و با تمام نسخه های فریم ورک Laravel جدید، و ویژگی های جدید اضافه شده است. در اینجا نگاهی گذرا به برخی از این ویژگی های جدید را بررسی میکنیم:


Eloquent Collections are cleanly serialized and re-pulled by queued jobs


در لاراول Eloquent Collections 5.3 ها مجددا بازنویسی و مرتب شده اند توسط مشاغل صف queued jobs ، درست مثل مدل های منحصر به فرد هستند!


لاراول پارس کلیک


صف تغییر خروجی کنسول برای نشان دادن نام کلاس واقعی:


تمیز کردن فریم ورک Laravel خروجی کنسول صف نام کلاس واقعی را نشان می دهد به جای "CallQueuedHandler" برای هر کار.


لاراول پارس کلیک


امکان سفارشی کردن صفحه بندی ساده


در ورژن لاراول ۵.۳ امکان سفارشی کردن صفحه بندی ساده از طریق view قابل امکان می باشد


لاراول پارس کلیک


First Or Create


اجازه می دهد تا ارزش اضافی را به آن منتقل می شود


return User::firstOrCreate(['github_id', $githubUser->id], ['avatar' => $githubUser->avatar]);

Query Builder return a Collection


در این نسخه پرس و جو ساز DB یک مجموعه Collections را برمیگرداند.


$collection = DB::table('posts')->get();

Multiple Migration Paths


شما می توانید مسیرهای مهاجرت خود را از service provider مشخص کنید


$this->loadMigrationsFrom('path/to/migrations/folder')

Laravel Echo


از ویژگی های جدید لاراول اکو بهبود در سیستم پخش رویداد در حال حاضر است . برای اطلاعات بیشتر از فیلم موجود دیدن فرمایید


منبع : www.studio-design.ir