Logo for Parsclick
توجه: سایت برای مدت چند روز از تاریخ ۱۸ نوامبر از کار خواهد افتاد...

نمایش آخرین Query ها در لاراول

  بهروز ولیخانی بهروز ولیخانی
  April 3, 2016 at 7:03 PM
  ۱۵ فروردین، ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۳

نمایش آخرین Query ها در لاراول

نمایش آخرین Query ها در لاراول

شاید تا به حال برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید آخرین کوئری های اجرا شده جاری را ببینید و مورد بررسی قرار بدید ، حال برای این کار روشی ارائه شده که می توان با استفاده از آن این کار را مقدور ساخت .

برای استفاده از این method باید از کد : DB::getQueryLog(); استفاده کرد ، به طور پیشفرض این قابلیت در Laravel 5.1 غیرفعال می باشد که باید ابتدا به این مسیر رفته:

vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database

سپس متغیر protected $loggingQueries=false; را به true تغییر دهید .

حال برای استفاده از این قابلیت یک مثال ساده میتوان زد :

$parsclick=User::all();
DB::getQueryLog();

خروجی :

array:2 [▼
0 => array:3 [▼
"query" => "select * from `users` where `users`.`id` = ? limit 1"
"bindings" => array:1 [▶]
"time" => 1.0
]
1 => array:3 [▶]
]

نکته : از این روش برای کوئری های پیچیده استفاده میشود و کاربرد فراوانی برای بررسی کوئری های تودر تو داردمنبع : www.studio-design.ir