Logo for Parsclick

نویسندگی

هر کسی شرایط ثبت نام به عنوان نویسنده در پارس کلیک را داراست اما همه قبول نمی شوند. ولی این باعث نشود که اگر شما علاقمند به نویسندگی هستید اصلا اقدام به ثبت نام نکنید.

برای اینکه یک مقدار بیشتر از نویسندگی بدانید و در موردش بخوانید شما را دعوت می کنم روی دگمه ی زیر کلیک کنید و به وبلاگ پارس کلیک روید.

درباره نویسندگی

فرم نویسندگی

بنابراین فرمی رو برای نویسندگی قرار دادم که از دوستانی که علاقمند به نویسندگی هستند و به ما ایمیل می زنند درخواست کردیم این فرم رو پر کنند و برای ما بفرستند.

لطفا توجه داشته باشید که برای پر کردن این فرم ابتدا اون رو ذخیره کنید و بعد پر کنید و به آدرس ایمیل داخل فرم بفرستید.

فرم نویسندگی

تعداد نویسندگان: ١٢


امیر حسن عظیمی
امیر حسن عظیمی

۸ مقاله منتشر شده

No Profile Picture
مسعود بشارت لو

٣ مقاله منتشر شده

امید رجب آقا
امید رجب آقا

۴ مقاله منتشر شده

No Profile Picture
مرضیه - ن

۹ مقاله منتشر شده

امیر کیان
امیر کیان

۵ مقاله منتشر شده

روح الله اسدی
روح الله اسدی

٢ مقاله منتشر شده

میلاد جعفری
میلاد جعفری

١٣ مقاله منتشر شده

محمد محمودی
محمد محمودی

١١ مقاله منتشر شده

بهروز ولیخانی
بهروز ولیخانی

١٣ مقاله منتشر شده

شهریار توکلی
شهریار توکلی

۵ مقاله منتشر شده

محسن امرا
محسن امرا

٣ مقاله منتشر شده

سید مسعود امامیان
سید مسعود امامیان

۰ مقاله منتشر شده